Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giải trình tại phiên họp định kỳ tháng 10 năm 2020

Thứ hai - 12/10/2020 16:12 82 0
Chiều ngày 12.10.2020, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giải trình về công tác tham mưu, phối hợp các ngành chuyên môn huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước...

Chiều ngày 12.10.2020, Thường trực HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức giải trình về công tác tham mưu, phối hợp các ngành chuyên môn huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện; Giải trình về giải pháp tham mưu thực hiện đạt hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng đồng các xã, thị trấn. Công tác bình xét gia đình văn hóa hàng năm.Việc phối hợp điều chỉnh, bổ sung quy ước khu dân cư trên địa bàn các xã. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Hùng – Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh, Nguyễn Hoài Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Võ Văn Khởi – Trưởng Ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban của HĐND huyện; các phòng, ban liên quan thuộc UBND huyện; Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh mục đích của Phiên họp giải trình là xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công tác quản lý, trách nhiệm của các ngành và qua đó đưa ra các kiến nghị và những giải pháp cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị người nêu câu hỏi yêu cầu giải trình cần ngắn gọn, trọng tâm, rõ ý; người giải trình trả lời trọng tâm vào nội dung câu hỏi; làm rõ hạn chế, khó khăn và nguyên nhân; xác định rõ trách nhiệm; đặc biệt là phải đề ra các biện pháp, giải pháp và thời hạn giải quyết.

Phiên họp đã thông qua 03 báo cáo giải trình với các nội dung: Báo cáo kết quả khảo sát hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp; tình hình hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; Công tác bình xét gia đình văn hóa; việc phối hợp thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy ước khu dân cư trên địa bàn các xã; Báo cáo về công tác tham mưu, phối hợp các ngành chuyên môn huyện thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo nhu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe, nghiên cứu về những tồn tại trong báo cáo, tại phiên giải trình đã có 7 đại biểu tham gia ý kiến đề nghị giải trình với 17 nội dung xoay quanh các nhóm vấn đề như: Đề nghị có sự quản lý chặt chẽ tránh lãng phí nguồn nước; Việc xử lý tình trạng vứt rác thải độc hại như vỏ thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu… chưa triệt để; Tổ chức cấm mốc lưu không kênh tưới tưới, tiêu, suối và thường xuyên kiểm tra, quản lý không để người dân lấn chiếm, tang cường xử lý các hành vi vi phạm; Tổ chức khảo sát, nạo vét, nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh không đảm bảo phục vụ tưới, tiêu sản xuất nông nghiệp cho người dân; Kiến nghị sở, ngành tỉnh hướng dẫn việc phân cấp, quản lý các tuyến kênh theo Quyết định 46/2012/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định về phân cấp quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn, đồng thời cấp kinh phí kèm theo để xã chủ động sửa chữa các tuyến kênh được phân cấp quản lý; Hiện nay, hoạt động của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng các xã, thị trấn đạt hiệu quả chưa cao; Công tác bình xét gia đình văn hóa hàng năm mặc dù đạt chỉ tiêu, nhưng việc bình xét còn mang tính hình thức; Việc phối hợp điều chỉnh, bổ sung quy ước khu dân cư chưa chặt chẽ, triển khai thực hiện chưa đi vào chiều sâu…Các câu hỏi của đại biểu đặt ra, được các phòng, ban liên quan của huyện trả lời cơ bản thỏa đáng.

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các phòng, ban liên quan của huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc còn bất cập trong thời gian qua. Đồng thời, phải có báo báo kết quả thực hiện theo kết luận của chủ tọa phiên giải trình để đại biểu HĐND huyện và cử tri theo dõi. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo điều hòa phối hợp thực hiện tốt các kiến nghị của HĐND và của cử tri, nhất là phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt kết luận sau phần giải trình này.