Huyện Dương Minh Châu: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm - 19/11/2020 07:44 82 0
Chiều ngày 19.11, ông Huỳnh Thanh Phương - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV với hơn 100 cử tri huyện Dương Minh Châu.

Chiều ngày 19.11, ông Huỳnh Thanh Phương  - Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh có buổi tiếp xúc sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV với hơn 100 cử tri huyện Dương Minh Châu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu và chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước cử tri. Tại buổi tiếp xúc, có 02 lượt ý kiến với 06 vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực y tế, chính sách, giáo dục, môi trường như: Chế độ cho người đăng ký hiến xác, hiến nội tạng; Chưa giải quyết triệt để việc ban hành và đưa vào sử dụng bộ sách Cánh Diều; Vấn đề xử lý rác thải từ sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời…

Ông Huỳnh Thanh Phương đã giải đáp một số thắc mắc của cử tri và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị còn lại để gửi đến các Bộ, ngành chức năng theo đúng chuyên môn, sớm xem xét giải quyết theo đúng quy định.

Ảnh: Quang cảnh buổi tiếp xúc.