Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ sáu - 12/03/2021 14:11 181 0
Sáng ngày 12.3.2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Dương Minh Châu khóa XI tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thanh Phong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh-Đại biểu HĐND huyện đơn vị số 10 đã đến dự.

Sáng ngày 12.3.2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Dương Minh Châu khóa XI tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thanh Phong-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Hợp- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh-Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 đã đến dự.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu có nhiều đổi mới trong hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, phát huy được vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công 159 kỳ họp, trong đó, cấp huyện tổ chức 15 kỳ họp, ban hành 99 Nghị quyết, cấp xã  tổ chức 144 kỳ họp, ban hành 647 Nghị quyết. Công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kỳ họp thường xuyên được đổi mới; các kỳ họp đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh của huyện; các Nghị quyết của HĐND ban hành đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 80 cuộc giám sát, cấp xã tổ chức 529 cuộc giám sát, đặc biệt, hoạt động giám sát bằng hình thức chất vấn, giải trình tại các phiên họp đã tác động tích cực đến hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan chuyên môn, tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, HĐND các cấp đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ VN tổ chức 240 cuộc tiếp xúc cử với 2053 nội dung kiến nghị của cử tri; tỷ lệ ý kiến, kiến nghị được giải quyết đạt trên 90%. Thường trực HĐND cấp huyện hiện có 3 đại biểu, cấp xã có 2 đại biểu; thành viên 2 Ban HĐND cấp huyện có 12 đại biểu, cấp xã có 116 đại biểu; đa số các đại biểu đều thể hiện tốt vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Dịp tổng kết, có 9 tập thể và 10 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Dương Minh Châu trong nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị cũng tặng quà lưu niệm cho các đại biểu và thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn.