Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu bầu bổ sung nhiều chức vụ quan trọng

Thứ ba - 20/10/2020 13:59 107 0
Chiều ngày 20.10.2020, HĐND huyện Dương Minh Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 để bầu bổ sung nhiều chức vụ quan trọng. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Phong- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Sơn – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy.

Chiều ngày 20.10.2020, HĐND huyện Dương Minh Châu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 để bầu bổ sung nhiều chức vụ quan trọng. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Phong- Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Hồng Sơn – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy.

Tại kỳ họp, HĐND đã tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện đối với 5 đồng chí: Nguyễn Tiến Sử, Nguyễn Hữu Thảo, Nguyễn Văn Sơn, Trần Văn To và Nguyễn Hoài Phương, do các đồng chí này đã nghỉ hưu và được bầu vào các chức danh khác. Đồng thời, kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh còn khuyết. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu, bầu ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Phó Chủ tịch HĐND giữ chức Chủ tịch HĐND huyện, ông Phạm Văn Tín - Phó Bí thư Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Hoài Phương- Phó Chủ tịch UBND huyện được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện, bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và ông Đặng Thủ Thừa - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

Nhân dịp này UBND huyện Dương Minh Châu đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho 2 đồng chí: Nguyễn Tiến Sử - Nguyên Chủ tịch HĐND huyện và Trần Văn To - Nguyên Chủ tịch UBND huyện vì đã có nhiều đóng góp xây dựng ngành Tư pháp Việt Nam trong những năm qua.