Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban Bầu cử Huyện Dương Minh Châu: Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Phan, thị trấn DMC và xã Suối Đá

Ủy ban Bầu cử Huyện Dương Minh Châu: Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã Phan, thị trấn DMC và xã Suối Đá

 •   21/05/2021 04:36:39 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/5/2021, đoàn kiểm tra số 01 do đồng chí Trần Thị Thu Hiền- Phó Chủ tịch UBND, Uỷ ban Bầu cử (UBBC) huyện Dương Minh Châu làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện Dương Minh Châu: Họp Ủy ban bầu cử huyện lần thứ chín

Huyện Dương Minh Châu: Họp Ủy ban bầu cử huyện lần thứ chín

 •   20/05/2021 04:27:56 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 20.5, Ủy ban bầu cử huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên họp lần thứ chín. Ông Phạm Văn Tín – Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì hội nghị.
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri cụm các xã của huyện Dương Minh Châu

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri cụm các xã của huyện Dương Minh Châu

 •   18/05/2021 03:32:19 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 17 và 18.5.2021, ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 đã có các buổi tiếp xúc với hơn 200 cử tri cụm các xã Phước Minh, Cầu Khởi, Lộc Ninh của huyện Dương Minh Châu.
Huyện Dương Minh Châu: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Bến Củi, Phước Minh

Huyện Dương Minh Châu: Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Bến Củi, Phước Minh

 •   16/05/2021 05:27:25 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16.05, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 11 và các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đơn vị số 6, số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bến Củi, Phước Minh để vận động bầu cử theo quy định.
Cử tri xã Cầu Khởi và Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu Tiếp xúc ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri xã Cầu Khởi và Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu Tiếp xúc ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026

 •   15/05/2021 05:07:37 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15.5.2021 Ứng cử viên Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026 đơn vị ứng cử số 11 và ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu đơn vị số 4, số 8 đã có buổi tiếp xúc, vận động bầu cử đối với người dân trên địa bàn xã Cầu Khởi và Phước Ninh.
Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri huyện Dương Minh Châu

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tiếp xúc cử tri huyện Dương Minh Châu

 •   15/05/2021 04:42:11 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Sáng 15.5, tại hội trường Huyện uỷ Dương Minh Châu, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri huyện Dương Minh Châu.
Thị trấn Dương Minh Châu: Khắc phục nhanh chóng ngay sau khi cơn giông, lốc (chiều 06.5.2021) đi qua, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử.

Thị trấn Dương Minh Châu: Khắc phục nhanh chóng ngay sau khi cơn giông, lốc (chiều 06.5.2021) đi qua, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử.

 •   11/05/2021 04:25:57 PM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Những ngày này, Thị trấn Dương Minh Châu tập trung chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện: tiếp xúc cử tri xã Phan, huyện Dương Minh Châu

Ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện: tiếp xúc cử tri xã Phan, huyện Dương Minh Châu

 •   11/05/2021 08:43:16 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 11.5, tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp có buổi tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu.
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

 •   10/05/2021 07:09:50 PM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08

 •   10/05/2021 04:38:18 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 08
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07

 •   10/05/2021 04:35:22 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 07
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06

 •   10/05/2021 04:21:39 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05

 •   10/05/2021 04:00:53 PM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

 •   10/05/2021 03:40:45 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

 •   10/05/2021 03:12:07 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

 •   10/05/2021 02:58:30 PM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
TIỂU SỬ TÓM TẮT NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021-2026 - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02
Huyện Dương Minh Châu: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Huyện Dương Minh Châu: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

 •   07/05/2021 10:00:16 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 07/5, Ủy ban bầu cử huyện Dương Minh Châu phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
Huyện Dương Minh Châu: Họp Ủy ban bầu cử huyện lần thứ tám

Huyện Dương Minh Châu: Họp Ủy ban bầu cử huyện lần thứ tám

 •   05/05/2021 11:05:35 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 05/5, Ủy ban bầu cử huyện Dương Minh Châu tổ chức họp Ủy ban bầu cử huyện lần thứ tám. Ông Phạm Văn Tín – Chủ tich Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.
Huyện Dương Minh Châu tổ chức gặp mặt ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Huyện Dương Minh Châu tổ chức gặp mặt ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   26/04/2021 04:48:55 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 26.4, Ban thường trực UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu phối hợp cùng Ủy ban bầu cử huyện, HĐND, UBND huyện tổ chức hội nghị gặp mặt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các tin khác

Danh mục

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay1,868
 • Tháng hiện tại50,211
 • Tổng lượt truy cập2,001,175
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây