Ủy ban nhân dân huyện
  • Địa chỉ trụ sở: Số 257, đường Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
  • Điện thoại cơ quan: 02763.877.257
  • Địa chỉ website: https://duongminhchau.tayninh.gov.vn  

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
1. Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

c) Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

c) Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

d) Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

e) Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

b) Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

c) Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

b) Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

c) Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

d) Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

c) Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

6. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiệ​n các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

c) Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

d) Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

e) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

f) Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

7. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

b) Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

8. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

b) Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

d) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

e) Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

9. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

c) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

d) Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

10. Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

b) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

c) Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

d) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

11. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

c) Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

d) Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

e) Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

 


Dương Văn Ư

Dương Văn Ư

Chủ tịch UBND huyện
14/05/1972

Đặng Thủ Thừa

Đặng Thủ Thừa

Phó Chủ tịch UBND huyện
10/06/1980

Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Thu Hiền

Phó Chủ tịch UBND huyện
15/07/1981

Ủy ban nhân dân huyện
Email:ubnd-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.257
Mô tả:

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU
1. Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

b) Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

c) Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

d) Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

b) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

c) Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

d) Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

e) Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện;

b) Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

c) Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

b) Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

c) Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

d) Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

5. Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn huyện;

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

c) Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

6. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiệ​n các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

c) Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

d) Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

e) Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

f) Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

7. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

b) Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

c) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn huyện; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

8. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

b) Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân huyện vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

d) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

e) Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

9. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân huyện có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

c) Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

d) Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

10. Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

b) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

c) Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

d) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

11. Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

b) Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

c) Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

d) Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của huyện;

e) Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

 
Danh sách các phòng ban trực thuộc :
Văn phòng HĐND và UBND huyện
Email:vphdnd-ubnd-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.257
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đinh Thế Trọng
Điện thoại:0986750645
Email: trongdt@tayninh.gov.vn
Chánh Văn phòng Đinh Thế Trọng
2 Nguyễn Văn Phòng
Điện thoại:0919542068
Email: phongnv@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Phòng
3 Võ Văn Thời
Điện thoại:0848393212
Email: thoivv@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Võ Văn Thời
4 Lý Thị Thắm
Điện thoại:0814435272
Email: thamlt@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Lý Thị Thắm
5 Trần Thị Bích Hồng
Điện thoại:0382379182
Email: hongttb@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Bích Hồng
Phòng Nội vụ huyện
Email:pnv-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.348
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đỗ Diệp Tuyền
Điện thoại:0972.966.990
Email: tuyendd@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Đỗ Diệp Tuyền
2 Nguyễn Quang Hảo
Điện thoại:0908.057.997
Email: haonq@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Quang Hảo
3 Thiều Hoàng Phú Dương
Điện thoại:0933.382.678
Email: duongthp@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Thiều Hoàng Phú Dương
4 Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại:0946.342.832
Email: dungnv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Dũng
5 Trương Thị Thu Nga
Điện thoại:0854.154.416
Email: ngattt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trương Thị Thu Nga
Phòng Tư pháp huyện
Email:phongtp-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.483
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Kim Cúc
Điện thoại:0914.471.068
Email: cucntk@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Cúc
2 Nguyễn Tấn Tài
Điện thoại:0962.709.752
Email: taint1@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tấn Tài
3 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0985.985.044
Email: hantt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà
Thanh tra huyện
Email:thanhtra-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.242
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vương Thị Trường
Điện thoại:0856.038.087
Email: truongvt@tayninh.gov.vn
Chánh Thanh tra huyện Vương Thị Trường
2 Nguyễn Hồng Thái
Điện thoại:0933.337.707
Email: thainh@tayninh.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Hồng Thái
3 Đoàn Thị Lan Anh
Điện thoại:0905.953.973
Email: anhdtl@tayninh.gov.vn
Thanh tra viên Đoàn Thị Lan Anh
4 Lê Thị Thúy Quỳnh
Điện thoại:0911.492.692
Email: quynhltt@tayninh.gov.vn
Thanh tra viên Lê Thị Thúy Quỳnh
5 Dương Thành Duy
Điện thoại:0947.016.021
Email: duydt@tayninh.gov.vn
Thanh tra viên Dương Thành Duy
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Email:pktht-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.720.386
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Vũ Thế Cường
Điện thoại:0918.455.778
Email: cuongvt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Vũ Thế Cường
2 Lê Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0917.600.284
Email: bichltn@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Lê Thị Ngọc Bích
3 Võ Thị Thanh Loan
Điện thoại:0919.582.257
Email: loanvtt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Võ Thị Thanh Loan
4 Phạm Thị Quyên
Điện thoại:0947.861.123
Email: quyenpt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Quyên
5 Phạm Thanh Danh
Điện thoại:0888.817.276
Email: danhpt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thanh Danh
Phòng Văn hoá và Thông tin huyện
Email:pvhtt-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877261
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Thị Huệ
Điện thoại:0987439696
Email: huedt@tayninh.gov.vn
Trưởng phòng Đặng Thị Huệ
2 Nguyễn Văn Hồng
Điện thoại:0909.444.152
Email: hongnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hồng
3 Nguyễn Tấn Tài
Điện thoại:0942.774758
Email: taint@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Tấn Tài
4 Nguyễn Thị Yến
Điện thoại:0985515835
Email: yennt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Yến
5 Phan Thị Ánh Hồng
Điện thoại:0973266523
Email: hongpta@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phan Thị Ánh Hồng
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Email:pnnptnt-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.267
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Ngọc Sang
Điện thoại:: 0984.712.405
Email: sangntn@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Thị Ngọc Sang
2 Nguyễn Quốc Phong
Điện thoại:0906.751.197
Email: phongnq@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Quốc Phong
3 Phan Hiền Đức
Điện thoại:0907.132.198
Email: ducph@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phan Hiền Đức
4 Vũ Thanh Thuỳ
Điện thoại:0985.588.280
Email: thuyvt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Vũ Thanh Thuỳ
5 Hà Ngọc Tú
Điện thoại:0977.675.488
Email: tuhn@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Hà Ngọc Tú
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Email:ptckh-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.217
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Võ Thị Thuỳ Linh
Điện thoại:0913.719.513
Email: linhvtt@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng
Cử nhân Kế toán
Võ Thị Thuỳ Linh
2 Mai Thị Yến Trang
Điện thoại:0913.410.985
Email: trangmty@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Mai Thị Yến Trang
3 Vũ Thế Trường
Điện thoại:0916.048.485
Email: truongvt@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vũ Thế Trường
4 Lại Thị Tuyết Chinh
Điện thoại:0944.321.326
Email: chinhltt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Lại Thị Tuyết Chinh
5 Trần Thị Hiếu
Điện thoại:0968.329.952
Email: hieutt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Hiếu
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Email:pldtbxh-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.277
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Bành Văn Hải

Email: haibv@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng
Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
Bành Văn Hải
2 Phạm Thị Kiều Trang
Điện thoại:0977.042.346
Email: trangptk@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Thị Kiều Trang
3 Nguyễn Thị Yến Oanh
Điện thoại:0824.611.054
Email: oanhnty@tayninh.gov.vn
Cán sự Nguyễn Thị Yến Oanh
4 Ngô Thị Hường
Điện thoại:0915.899.672
Email: huongnt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Ngô Thị Hường
5 Phạm Thị Thu Hoài
Điện thoại:0975.160.047
Email: hoaiptt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thị Thu Hoài
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Email:pgddmc.tayninh@moet.edu.vn
Điện thoại:02763.877.688
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Ngô Phúc Nguyên
Điện thoại:0937.212.920
Email: nguyenpnp@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng Phạm Ngô Phúc Nguyên
2 Huỳnh Thị Bé Liễu
Điện thoại:0835.920.926
Email: lieuhb@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Huỳnh Thị Bé Liễu
3 Đặng Văn Năm
Điện thoại:0919.005.217
Email: namdv@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đặng Văn Năm
4 Cao Thanh Dũ
Điện thoại:0918.003.107
Email: duct@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Cao Thanh Dũ
5 Phạm Thành Thái
Điện thoại:0383.866.347
Email: thaipt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Phạm Thành Thái
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Email:ptnmt-dmc@tayninh.gov.vn
Điện thoại:02763.877.720
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Minh Vương

Email: vuongnm@tayninh.gov.vn
Trưởng Phòng Nguyễn Minh Vương
2 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0903.128.648
Email: hungnv@tayninh.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hùng
3 Võ Thành Đăng
Điện thoại:0919.185.779
Email: dangvt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Võ Thành Đăng
4 Huỳnh Thị Thảo
Điện thoại:0918.489.018
Email: thaoht@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Huỳnh Thị Thảo
5 Đặng Thị Nga
Điện thoại:0374.228.359
Email: ngattt@tayninh.gov.vn
Chuyên viên Đặng Thị Nga
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay66
  • Tháng hiện tại66
  • Tổng lượt truy cập1,818,440
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây