Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với hơn 140 cử tri huyện Dương Minh Châu

Thứ sáu - 12/03/2021 16:00 147 0
Chiều ngày 12.3, ông Nguyễn Mạnh Tiến – Đại diện Ðoàn ÐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với hơn 140 cử tri huyện Dương Minh Châu trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Chiều ngày 12.3, ông Nguyễn Mạnh Tiến – Đại diện Ðoàn ÐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với  hơn 140 cử tri huyện Dương Minh Châu trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Dip này, Đại biểu đã thông tin đến cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV; Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Quốc hội và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đại biểu và chương trình hành động mà đại biểu đã hứa trước cử tri.

Cử tri phản ảnh những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện thủ tục phân lô, tách thửa đất theo quy định của Luật Đất đai hiện hành; Cử tri còn bày tỏ bức xúc trong việc giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011-QĐ-TTG ngày 09.11.2011 của Thủ tướng chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Theo đó, ông Võ Văn Khởi – Chủ tịch UB.MTTQVN huyện – Chủ trì hội nghị đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và sẽ chuyển cho các ngành có liên quan xem xét trả lời cho cử tri.

Ảnh: Đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến- đại diện Đoàn đại biểu QH đơn vị tỉnh Tây Ninh.

Ảnh: Cử tri phát biểu ý kiến.