Huyện Dương Minh Châu có thêm 1 tập thể xã được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Thứ sáu - 14/05/2021 08:30 769 0
Sau 01 năm phấn đấu, Nhân dân và cán bộ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.

Sau 01 năm phấn đấu, Nhân dân và cán bộ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh Tây Ninh.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được ngày 13/5/2021 Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Đây là động lực lớn để các tập thể, địa phương trong toàn huyện noi theo.