Huyện Dương Minh Châu: Khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Thứ tư - 23/06/2021 21:17 115 0
Sáng ngày 22.06, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dương Minh Châu tổ chức khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Hội thi được tổ chức 3 ngày trong khoảng thời gian từ 22-30.06.2021.

Sáng ngày 22.06, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dương Minh Châu tổ chức khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021. Hội thi được tổ chức 3 ngày trong khoảng thời gian từ 22-30.06.2021.

Tham gia hội thi có 30 thí sinh là Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các thí sinh tham gia thi 5 nội dung. Phần thi chung dành cho các đối tượng là nhận thức pháp luật về Dân quân tự vệ bằng hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1C. Nội dung dành cho từng đối tượng, gồm: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, chuẩn bị và thực hành lên lớp giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho lực lượng dân quân cấp xã, thị trấn; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, thị trấn xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ cùng cấp.

Sau buổi khai mạc, các thí sinh tham gia thi trắc nghiệm kiến thức về pháp luật Dân quân tự vệ và thi thực hành báo cáo kế hoạch, bảo vệ kế hoạch, giảng dạy một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật tại hội trường.

Dự kiến ngày 24.6 và 30.6 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dương Minh Châu tiếp tục cho tiến hành các nội dung thi còn lại.

Ảnh: Các thí sinh thi trắc nghiệm pháp luật về Dân quân tự vệ.