Huyện Dương Minh Châu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Thứ hai - 12/07/2021 20:59 732 0
Chiều ngày 8.7.2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị bất thường để hiệp thương cử và bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chiều ngày 8.7.2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị bất thường để hiệp thương cử và bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Hội nghị đã thông qua văn bản đề nghị, văn bản giới thiệu kiện toàn nhân sự, quy trình hiệp thương cử và hiệp thương bổ sung được quy định tại Điều lệ MTTQ Việt Nam và quy định của Đảng về công tác quản lý cán bộ. 

Hội nghị đã thống nhất 100% hiệp thương bổ sung ông Huỳnh Trung Tài - Trưởng phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và hiệp thương cử ông Tài giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Bên cạnh đó, hội nghị cũng thống nhất hiệp thương bổ sung 4 vị vào Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện. Như vậy Ủy ban MTTQ huyện Dương Minh Châu nhiệm kỳ 2019- 2024 đã kiện toàn đủ 55 Ủy viên.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị thống nhất hiệp thương.