Huyện Dương Minh Châu: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII

Thứ ba - 27/04/2021 16:56 98 0
Ngày 27.04.2021 Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ngày 27.04.2021 Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị, nhìn chung công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể ngày càng được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động. Đội ngũ cán bộ đã được đào tạo, đào tạo lại, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định; công tác kêu gọi đầu tư phát triển được tập trung triển khai và đi vào hoạt động có hiệu quả; kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư từ các nguồn vốn, kết hợp xây dựng xã nông thôn mới. Các mặt văn hóa, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng trên địa bàn đã xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay thiết thực như: Tủ bánh mì từ thiện, bếp ăn tình thương, cửa hàng 0 đồng, mô hình“ Khu dân cư kiểu mẫu”,“Ống tre Bác Hồ”, “Biến điểm rác thành đường hoa thanh niên” đã mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân dân hưởng ứng. Ngoài ra, Huyện đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tặng quà, trao học bổng, khám chữa bệnh miễn phí, xây tặng nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo...với tổng số tiền vận động trên 15 tỷ đồng góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Qua 05 năm, huyện đã giới thiệu 08 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm toàn quốc về gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giới thiệu đề nghị tỉnh, Thủ tướng chính phủ  khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XII. Từ năm 2016 đến nay toàn huyện đã khen thưởng, biểu dương cho 125 tập thể và 1.303 cá nhân tiêu biểu trong học tập theo Bác.

Dịp này, Huyện Dương Minh Châu đã biểu dương, khen thưởng cho 85 tập thể và cá nhân  có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Khóa XII trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.