Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dương Minh Châu: Sơ kết công tác Tuyên giáo quý I năm 2021

Thứ tư - 31/03/2021 10:50 109 0
Ngày 31.3.2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức Sơ kết công tác Tuyên giáo quý I năm 2021. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Ngày 31.3.2021 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Dương Minh Châu tổ chức Sơ kết công tác Tuyên giáo quý I năm 2021. Đến dự hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Trong quý I năm 2021, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Công tác định hướng chính trị tư tưởng và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân thông qua các kênh thông tin được thực hiện tốt; công tác định hướng, thẩm định các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quý đảm bảo thực hiện tốt; tham mưu cấp uỷ báo cáo sơ, tổng kết kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai thực hiện công tác khoa giáo đạt hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực khoa giáo trên địa bàn huyện. Chủ động bắt  nắm tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động và nhân dân, làm tốt công tác định hướng  tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Tham mưu cho Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy ban hành các văn bản quán triệt, tổ chức triển khai Chỉ thị, nghị quyết các cấp...

Duy trì nâng cao chất lượng nội dung trang mạng xã hội Đảo Nhím quê hương; theo dõi hoạt động quản lý "Tủ sách ở cơ sở" tại các xã, thị trấn. Tổ chức cuộc thi " Tìm hiểu và phát huy lịch sử, truyền thống cách mạng huyện Dương Minh Châu" trên mạng xã hội năm 2021...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp; chia sẻ cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương, những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện, công tác tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội, phát triển văn hóa đọc trong nhân dân...