Huyện Dương Minh Châu: Cử tri xã Chà Là gửi gắm nhiều ý kiến đến Đại hiểu HĐND tỉnh, huyện

Thứ ba - 01/02/2022 16:45 155 0
Chiều ngày 06.01, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 gồm: ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu, ông Lê Anh Tâm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chà Là sau kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh khóa X, thứ 2 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 06.01, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 gồm: ông Nguyễn Văn Hợp- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu, ông Lê Anh Tâm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, cùng tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 4 có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Chà Là sau kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh khóa X, thứ 2 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo kết quả kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa X, thứ 2 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, thông báo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã nêu trong kỳ tiếp xúc trước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Chà Là đã phát biểu 07 lượt ý kiến, gồm 11 vấn đề thuộc các lĩnh vực như: Một số hạn mục - công trình phúc lợi thuộc quy hoạch khu công nghiệp Chà Là chưa được đầu tư xây dựng, việc sử dụng đất chưa hiệu quả, diện tích đất còn thừa lại chưa sử dụng hết; Công tác quản lý phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công nghiệp, ý thức của người dân trong việc thực hiện 5K; Một số tuyến đường giao thông hư hỏng nặng chưa được quan tâm sửa chửa kịp thời; Vấn đề học tập bằng hình thức trực tuyến, trách nhiệm của ngành Giáo dục và Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ trong tình hình mới; Giá cả vật tư nông nghiệp, ổn định giá cả thị trường; Công tác triển khai, công khai trong quy hoạch các vùng phụ cận…  

Theo đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện chính quyền địa phương, đại biểu HĐND huyện trả lời 03 vấn đề, ghi nhận 08 vấn đề và chuyển đến ngành chức năng có liên quan cấp tỉnh 01 vấn đề.

Ảnh: Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 huyện Dương Minh Châu và tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 4 tiếp xúc cử tri tại xã Chà Là.