HĐND huyện Dương Minh Châu: Giám sát việc giải quyết nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm

Thứ năm - 02/12/2021 16:25 151 0
Chiều ngày 29.11, tại Hội trường B- UBND huyện Dương Minh Châu, HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị của cử tri thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước.

Chiều ngày 29.11, tại Hội trường B- UBND huyện Dương Minh Châu, HĐND huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và kiến nghị của cử tri thực hiện chưa dứt điểm ở các kỳ tiếp xúc trước. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐND huyện – Trưởng đoàn giám sát chủ trì phiên giám sát.

Tại phiên giám sát, các đơn vị chịu sự giám sát bao gồm: UBND huyện, Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu, Điện lực Dương Minh Châu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Dương Minh Châu và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương Minh Châu đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nguyên nhân chưa giải quyết dứt điểm được các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trong đó, UBND huyện đã tiếp nhận 86 vấn đề và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 84 vấn đề (do trùng 02 vấn đề), hiện còn đang giải quyết 61/84 vấn đề; Xí nghiệp Thủy lợi Dương Minh Châu đã tiếp nhận 15 vấn đề, hiện còn 3/15 vấn đề đang phối hợp với xã Chà Là và Phước Ninh cùng các ngành có liên quan giải quyết, kiến nghị tỉnh 1/15 vấn đề; Điện lực Dương Minh Châu đã tiếp nhận 42 vấn đề, hiện còn đang giải quyết 4/42 vấn đề, kiến nghị tỉnh 2/42; Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Dương Minh Châu và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương Minh Châu có 01 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được trả lời và thể hiện trong báo cáo của các ngành.

Qua đó, Thường trực HĐND huyện, các thành viên đoàn giám sát đã phát biểu nhiều ý kiến chất vấn liên quan đến nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri chưa dứt điểm. Đồng thời, đề nghị UBND huyện và các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, tìm giải pháp thực hiện dứt điểm những kiến nghị chưa được giải quyết xong, trả lời công khai kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và nhân dân biết…

Ảnh: Quang cảnh phiên giám sát.

Ảnh: Đại diện đơn vị chịu sự giám sát báo cáo trả lời kết quả thực hiện.