Huyện Dương Minh Châu: Tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ hai - 08/11/2021 22:57 101 0
Chiều ngày 25/10, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Chánh án Tòa án nhân dân huyện tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chiều ngày 25/10, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Chánh án Tòa án nhân dân huyện tổ chức Hội nghị toàn thể Hội thẩm nhân dân để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chủ trì hội nghị có: ông Nguyễn Hoài Phương – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Võ Văn Khởi – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Chánh án Tòa án nhân dân huyện.

Theo kết quả tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Hội đồng nhân dân huyện đã lựa chọn những người có hiểu biết pháp luật, có kiến thức xã hội theo từng lĩnh vực, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ…tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và đã bầu được 28 vị Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ theo Luật tổ chức Tòa án nhân dân hiện hành, Điều 4 của Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn hội thẩm. Bên cạnh đó, được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu, hội nghị đã thống nhất cao với danh sách giới thiệu bầu cử. Đồng thời, hội nghị đã cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay để bầu ông Huỳnh Trung Tài làm Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đạt 20/21 vị biểu quyết đồng ý), bà Nguyễn Thị Hồng Đào (đạt 20/21 vị biểu quyết đồng ý) và bà Bùi Thị Hải Đường (đạt 21/21 vị biểu quyết đồng ý) làm Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh: Các vị đồng chủ trì hội nghị.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị.