Dương Minh Châu: Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Thứ tư - 21/10/2020 14:09 50 0
Ngày 21.10.2020, tại hội trường Huyện ủy, Liên đoàn lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn, với sự tham gia của 120 học viên.

Ngày 21.10.2020, tại hội trường Huyện ủy, Liên đoàn lao động huyện Dương Minh Châu tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn, với sự tham gia của 120 học viên.

Tại đây, các học viên đã được tiếp cận chuyên đề Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Bộ Luật Lao động năm 2019 và công tác kiểm tra giám sát công đoàn.