Dương Minh Châu: Họp mặt dân tộc - tôn giáo năm 2020 và sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 01, 02-KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ sáu - 23/10/2020 14:58 57 0
Chiều ngày 23.10, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu tổ chức họp mặt giao lưu với dân tộc- chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2020, sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT, kết luận số 02-KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chiều ngày 23.10, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu tổ chức họp mặt giao lưu với dân tộc- chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo năm 2020, sơ kết 05 năm thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT, kết luận số 02-KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, trên địa bàn huyện có 15 dân tộc thiểu số với 658 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 0,6% dân số toàn huyện. Trong đó, dân tộc người Tà Mun chiếm đa số; Toàn huyện, có 03 tôn giáo lớn là Cao Đài, Phật giáo, Công giáo, có 26 cơ sở thờ tự với gần 60 ngàn tín đồ, chiếm trên 50% dân số toàn huyện, có 06 cơ sở tính ngưỡng dân gian. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, đúng quy định của pháp luật.

Qua 05 năm thực hiện kết luận số 01/KL-ĐCT,  kết luận số 02-KL-ĐCT của Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật  của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc tôn giáo được sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực; Các tôn giáo tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động: “Phát huy giá trị đạo đức tôn giáo vào thực tiễn khu dân cư không có tệ nạn xã hội”, “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tại các cơ sở tín ngưỡng”, tích cực tham gia thực hiện mô hình “Vận động đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản an ninh trật tự”. Duy trì hoạt động của câu lạc bộ Thanh niên vùng tôn giáo và câu lạc bộ phụ nữ dân tộc với pháp luật, thường xuyên sinh hoạt mỗi tháng một lần tại nhà văn hóa... Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trong khối đại đoàn kết toàn dân, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu đã phát động ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt. Nhằm góp phần chia sẻ, động viên nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn khó khăn, với tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”.  Kết quả, Ban tổ chức đã vận động được trên 55 triệu đồng.

Đồng thời, tại buổi họp mặt, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UB.MTTQ huyện đã khen thưởng cho 6 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích đổi mới trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo giai đoạn 2015-2020.

Ảnh: Ông Võ Văn Khởi-Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, CT.