Huyện Dương Minh Châu: Hội nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện lần thứ 8, khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ ba - 01/02/2022 17:45 86 0
Ngày 14.01.2022, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện tổ chức hội nghị lần thứ 8, khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Bảo- Phó Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật- Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh.

Ngày 14.01.2022, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện tổ chức hội nghị lần thứ 8, khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thái Bảo- Phó Trưởng Ban Dân chủ Pháp luật- Dân tộc Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 của UBND huyện; các báo cáo, tham luận tiêu biểu tại một số địa phương.

Hội nghị cũng tiến hành hiệp thương bổ sung 1 Uỷ viên Ủy ban Mặt trận và 1 Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn- Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Uỷ ban MTTQVN huyện đạt được trong năm 2021. Song song đó, công tác Mặt trận còn tồn tại nhiều khó khăn, cần nhanh chóng khắc phục để hoạt động ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp uỷ Đảng về các hoạt động công tác Mặt trận; tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần đoàn kết; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc giám sát công tác phòng, chống dịch ở cơ sở; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh phong trào sản xuất; tổ chức tốt các chương trình trọng điểm của mặt trận, đảm bảo sâu rộng và hiệu quả tại tất cả các địa phương…

Dịp này, Uỷ ban Trung ương MTTQVN, Ủy ban MTTQVN tỉnh, huyện và UBND huyện Dương Minh Châu đã khen thưởng cho 23 tập thể, 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021. Trước đó, Uỷ ban MTTQVN huyện Dương Minh Châu cũng đã vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2021.

Ảnh: Hội nghị biểu quyết bổ sung 1 Uỷ viên và 1 Uỷ viên Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thị Thu Hiền trao giấy khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021.