Huyện Dương Minh Châu: học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba - 12/01/2021 10:39 83 0
Sáng ngày 12.01, tại hội trường Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho trên 100 tín đồ tôn giáo, các chức sắc, chức việc, đại diện Ban công tác Mặt trận của 11 xã, thị trấn trong địa bàn huyện.

Sáng ngày 12.01, tại hội trường Huyện ủy, UB.MTTQVN huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025  cho trên 100 tín đồ tôn giáo, các chức sắc, chức việc, đại diện Ban công tác Mặt trận của 11 xã, thị trấn trong địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các thành viên đã được nghe ông Đinh Quốc Huy – Phó Chủ tịch UB.MTTQVN huyện triển khai đánh giá kết quả thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều điểm quan trọng về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong 5 năm tới, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đại hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Qua hội nghị, các thành viên tham dự nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các Nghị quyết. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác, từ đó có phương hướng vận dụng cụ thể để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Đảng bộ huyện ngày càng phát triển, vững mạnh.