Huyện Dương Minh Châu: Đối thoại trực tiếp với các hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đường Đất Sét - Bến Củi

Thứ bảy - 08/05/2021 10:46 187 0
Ngày 08.05, tại hội trường UBND xã Lộc Ninh, UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với 8 hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đường Đất Sét - Bến Củi trên địa bàn xã Lộc Ninh. Ông Phạm Văn Tín - Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu chủ trì buổi đối thoại.

Ngày 08.05, tại hội trường UBND xã Lộc Ninh, UBND huyện Dương Minh Châu tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với 8 hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đường Đất Sét - Bến Củi trên địa bàn xã Lộc Ninh. Ông Phạm Văn Tín - Chủ tịch UBND Huyện Dương Minh Châu chủ trì buổi đối thoại. 

Trước đó, lãnh đạo xã Lộc Ninh đã giao Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân, nhưng có 8 hộ dân không nhận nên có những nội dung 8 hộ dân không nắm hết thông tin dẫn đến còn vướng mắc.

Tại đây, 8 hộ dân đã đồng ý nhận các Quyết định nêu trên và lắng nghe các đơn vị có liên quan giải trình về những vấn đề mà người dân còn thắc mắc, kiến nghị.

Chủ tịch UBND Phạm Văn Tín khẳng định, dự án đường Đất Sét- Bến Củi là dự án hạ tầng trọng điểm quan trọng do nhà nước đầu tư mang tính cộng đồng, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và của huyện Dương Minh Châu nói riêng, do đó các hộ dân cần tích cực phối hợp với các ngành chức năng vì mục đích phát triển của địa phương.

Về trình tự, thủ tục thu hồi đất và áp giá đền bù, hỗ trợ về đất, nhà ở đối với các hộ dân đã được UBND huyện Dương Minh Châu thực hiện đúng quy định pháp luật.

Đối với những hộ thu hồi đất hết diện tích đất mà đủ điều kiện tái định cư thì UBND huyện thực hiện theo quy định tái định cư. 

Ngày 07.05 vừa qua, UBND huyện Dương Minh Châu cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra tỉnh, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông tỉnh Tây Ninh cũng đã có buổi đối thoại trực tiếp với 13 hộ dân chưa chấp hành quyết định thu hồi đất thực hiện dự án đường Đất Sét - Bến Củi trên địa bàn 02 xã Lộc Ninh và Bến Củi.  

Dự án đường Đất Sét - Bến Củi có chiều dài toàn tuyến 12,5 km, thuộc địa bàn các xã Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi của huyện Dương Minh Châu với tổng diện tích đất phải thu hồi, giải phóng mặt bằng là 220.000 m2, có 822 hộ, cá nhân và tổ chức có đất nằm trong dự án.

Ảnh: Quang cảnh buổi đối thoại.

Ảnh: Các hộ dân đã nhận và đọc các quyết định về thu hồi đất và phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ dự án đường Đất Sét - Bến Củi (trước đó các hộ từ chối nhận).