Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 – 2020

Thứ sáu - 06/11/2020 07:36 83 0
Chiều ngày 6.11.2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Chiều ngày 6.11.2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu tổ chức tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Bà Trần Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến dự.

Năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục huyện Dương Minh Châu đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học đề ra nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục ở địa phương. Toàn huyện có 40 trường học với hơn 1.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Hằng năm các trường luôn chủ động xây dựng và thực hiện tốt các chương trình nhiệm vụ của đơn vị, luôn đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đảm bảo an toàn trường học và công tác giáo dục thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó, huyện luôn quan tâm và chú trọng việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và quản lý gắn với cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và quản lý giáo dục.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giữ vững và duy trì trật tự, kỷ cương, nề nếp các hoạt động giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên kịp thời và tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, học sinh thúc đẩy việc dạy và học trong nhà trường.

Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh đã tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 03 tập thể; tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” cho 05 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020. Đồng thời, tặng bằng khen cho 69 tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm học liên tục 2018-2019 và 2019-2020.