Dương Minh Châu: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức họp định kỳ quý 3 năm 2020

Thứ năm - 22/10/2020 14:08 73 0
Chiều ngày 22.10.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương Minh Châu tổ chức họp định kỳ quý 3 năm 2020. Đến dự có đại diện Ban giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh, các thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện.

Chiều ngày 22.10.2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương Minh Châu tổ chức họp định kỳ quý 3 năm 2020. Đến dự có đại diện Ban giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh, các thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện.

Theo báo báo, tính đến hết tháng 9, tổng nguồn vốn huy động đạt trên 270.000 triệu đồng, tăng gần 18.000 triệu đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ được 260.000 triệu đồng, đạt trên 99% chỉ tiêu kế hoạch giao. Huy động tiền gửi các tổ chức cá nhân được trên 18.200 triệu đồng, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng 25% năm 2020. Huy động tiền gửi người nghèo thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn được trên 18.200 triệu đồng, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng gần 62% năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, công tác cũng cố nâng cao chất lượng tín dụng tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai chỉ đạo quyết liệt việc xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, kịp thời phân tích nguyên nhân để có giải pháp xử lý thu hồi nợ quá hạn hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Dương Minh Châu sẽ tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu được giao; Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, chấp hành nghiêm thủ tục quy trình nghiệp vụ; Tăng cường công tác huy động vốn qua qua tổ tiết kiệm và vay vốn…