Huyện Dương Minh Châu: Chốt Quân số tuyển chọn, gọi Công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an năm 2022

Thứ ba - 01/02/2022 18:21 164 0
Chiều ngày 18.1.2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị Chốt Quân số tuyển chọn, gọi Công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Tham gia hội nghị có Ông Trần Văn Hận - Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh; Ông Phạm Văn Tín - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 18.1.2022, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự Huyện Dương Minh Châu tổ chức hội nghị Chốt Quân số tuyển chọn, gọi Công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Tham gia hội nghị có Ông Trần Văn Hận - Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh; Ông Phạm Văn Tín - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Hội đồng NVQS huyện, tổng số công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ toàn huyện là 4.455 công dân. Qua các bước sàng lọc và khám sức khỏe, đã có 395 công dân đủ điều kiện về sức khỏe, tiến hành bình xét. Theo chỉ tiêu tỉnh giao năm 2022 cho huyện là 190 công dân, trong đó Quân sự 155, Công an 35 công dân.

Qua một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, đầy trách nhiệm và bảo đảm đúng luật định, Hội đồng NVQS huyện đã thống nhất chốt danh sách 190 công dân nam đủ các điều kiện về sức khỏe, đạo đức, chính trị và trình độ văn hóa để tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ tham gia NVQS và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2022. Lần trao quân này huyện giao quân cho các đơn vị gồm: Trung đoàn Bộ binh 4/Sư đoàn 5 với 81 chỉ tiêu; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là 71 công dân; Tiểu đoàn Vệ binh 180 là 03 và Công an tỉnh 35 công dân.