Ứng cử viên HĐND tỉnh, huyện: tiếp xúc cử tri xã Phan, huyện Dương Minh Châu

Thứ ba - 11/05/2021 08:43 92 0
Sáng ngày 11.5, tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, các ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp có buổi tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu.

Sáng ngày 11.5, tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 gồm: ông Nguyễn Hữu Cần – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH PouHung Việt Nam; ông Lê Văn Hỏa – Phó Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh;  ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Huyện ủy Dương Minh Châu; ông Lê Anh Tâm – Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Tây Ninh cùng các ứng cử viên HĐND huyện Dương Minh Châu đơn vị số 01 có buổi tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện đã giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên. Sau đó từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện báo cáo về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện.

Hội nghị đã nghe cử tri xã Phan phát biểu 01 lượt ý kiến liên quan đến vấn đề văn hóa - xã hội (tăng cường quản lý, kiểm soát lưu hành nhạc xưa, karaoke lưu động, các tệ nạn xã hội…). Đồng thời, cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử sẽ thực hiện đúng các nội dung chương trình hành động đã đề ra, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, có những đóng góp tích cực đưa kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện ngày càng phát triển.

Ảnh: ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 10 tiếp xúc cử tri xã Phan.

Ảnh: ứng cử viên Đại biểu HĐND huyện đơn vị số 01 tiếp xúc cử tri xã Phan.