Ủy ban Bầu cử huyện Dương Minh Châu họp phiên thứ ba chuẩn bị các bước cho ngày bầu cử 23.5.2021

Thứ năm - 04/03/2021 13:53 147 0
Kể từ sau phiên họp thứ 2 (ngày 19.2), Ủy ban bầu cử huyện đã tiến hành rà soát thống kê cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: làm thủ tục cấp đổi 14 giấy chứng nhận mẫu con dấu gồm: 02 con dấu Đơn vị bầu cử số 10, 11 (cấp tỉnh), 01 con dấu Ủy ban bầu cử huyện, 11 con dấu Ủy ban bầu cử của 11 xã, thị trấn; Đối với việc cấp phát hồ sơ ứng cử viên cấp huyện và cấp xã đã thực hiện cơ bản. Tính đến ngày 03.3 chưa có ứng cử viên nào gửi hồ sơ về Ủy ban bầu cử huyện, xã;.

Kể từ sau phiên họp thứ 2 (ngày 19.2), Ủy ban bầu cử huyện đã tiến hành rà soát thống kê cơ sở vật chất phục vụ bầu cử: làm thủ tục cấp đổi 14 giấy chứng nhận mẫu con dấu gồm: 02 con dấu Đơn vị bầu cử số 10, 11 (cấp tỉnh), 01 con dấu Ủy ban bầu cử huyện, 11 con dấu Ủy ban bầu cử của 11 xã, thị trấn; Đối với việc cấp phát hồ sơ ứng cử viên cấp huyện và cấp xã đã thực hiện cơ bản. Tính đến ngày 03.3 chưa có ứng cử viên nào gửi hồ sơ về Ủy ban bầu cử huyện, xã;

Bên cạnh đó, việc in ấn tài liệu bầu cử theo Thông báo số 16 của UBND tỉnh, Phòng Nội vụ đang liên hệ đơn vị in ấn khảo sát về giá, dự kiến lựa chọn nhà in Hoàng Lê Kha để phục vụ in ấn; Việc đổi tên Tiểu ban bảo vệ thành Tiểu ban an ninh trật tự và y tế đã thực hiện xong ở cấp huyện và cấp xã.

Về việc phân chia khu vực bỏ phiếu và thành lập các tổ bầu cử, dự kiến toàn huyện thành lập 8 đơn vị bầu cử gồm: Thị trấn Dương Minh Châu và xã Phan, xã Suối Đá, xã Bàu Năng, xã Chà Là và xã Cầu Khởi, xã Truông Mít, Xã Lộc Ninh và xã Bến Củi, xã Phước Minh, xã Phước Ninh. Trong đó, có 04 đơn vị bầu cử được bầu 05 đại biểu, 04 đơn vị bầu cử được bầu 03 đại biểu. Trước đó, Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam huyện và các xã/thị trấn đã tổ chức hiệp thương lần thứ hai để thoả thuận về cơ cấu, thành phần và thống nhất số lượng dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 57 người, tổng số được bầu là 32, đại biểu HĐND xã/thị trấn là 542 người, với số lượng đại biểu được bầu là 295 người; Đồng thời lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Tại phiên họp này (Sáng ngày 04.3), các Tiểu ban bầu cử và Uỷ ban bầu cử các xã/thị trấn đã báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó, đề ra kế hoạch trong thời gian tới. Đồng thời, các thành viên đã đóng góp ý kiến cho Dự thảo Quyết định công bố số đơn vị bầu cử và số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Quyết định bổ sung thành viên UBBC huyện và bổ sung phân công Tổ thư ký UBBC huyện; Dự kiến danh sách nhân sự tham gia các Ban bầu cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026…

Ảnh: Ông Phạm Văn Tín - Chủ tịch UBND huyện- Chủ tịch UBBC huyện chủ trì phiên họp.

Ảnh: Quan cảnh hội nghi.