Thị trấn Dương Minh Châu: Khắc phục nhanh chóng ngay sau khi cơn giông, lốc (chiều 06.5.2021) đi qua, chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử.

Thứ ba - 11/05/2021 16:25 153 0
Những ngày này, Thị trấn Dương Minh Châu tập trung chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Những ngày này, Thị trấn Dương Minh Châu tập trung chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ Đảng ủy thị trấn, chi bộ 4 khu phố, các đoàn thể cho đến từng khu dân cư... tất cả đều hướng tới cuộc bầu cử với tâm lý phấn khởi, háo hức để đến ngày 23 tháng 5 sắp tới. Cầm lá phiếu đi bầu những người có đủ đức, tài vào Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và luôn nhắc nhở chấp hành các nguyên tắc phòng, chống dịch Côvid-19 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Qua công tác kiểm tra (ngày 11.5.2021) của Ủy ban Bầu cử huyện, thì đơn vị thị trấn DMC đã cơ bản thực hiện tốt các bước chuẩn bị như: Đã khắc phục nhanh chóng ngay sau khi cơn giông, lốc (chiều 06.5.2021) đi qua gây thiệt hại trên địa bàn huyện nói chung và thị trấn DMC nói riêng. Bên canh việc điều chỉnh, niêm yết lại danh sách cử tri, trang trí băng ron khẩu hiệu, thị trấn còn tổ chức đồng bộ công tác hiệp thương và gặp mặt ứng cử viên đại biệu HĐND các cấp của 4 khu phố. Được biết hiện tại 18 điểm niêm yết và 6 khu vực bỏ phiếu đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng kế hoạch thời gian quy định, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử diễn ra ngày 23.5.2021 tới.