CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NK 2021-2026

Thứ hai - 31/05/2021 10:48 209 0
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XII, NK 2021-2026