THÔNG BÁO: Về việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Thứ sáu - 28/07/2023 21:01 137 0
THÔNG BÁO: Về việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
Căn cứ Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xét tuyển và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023.
Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu thông báo xét tuyển và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu như sau:
I. NHU CẦU XÉT TUYỂN
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.
- Đơn vị tuyển dụng, chức danh công chức tuyển dụng và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí cần tuyển (kèm theo phụ lục).
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã
1.1. Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí cần tuyển: Những người đang công tác tại Ủy ban nhân dân xã và đã kinh qua chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã ít nhất 12 tháng.
* Ngoài các điều kiện nêu trên, người đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của ngành Quân sự như sau:
 
- Tiêu chuẩn chung: Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác. Phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.
- Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng;
+ Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông; 
+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
+ Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
1.3. Ưu tiên trong tuyển dụng
Người đăng ký dự tuyển thuộc các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên vào kết quả xét tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả xét tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả xét tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả xét tuyển.
Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả kết quả xét tuyển.
III. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
1. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng xét tuyển trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu (Địa chỉ: số 257, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu quy định (kèm theo Phiếu đăng ký);
- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển;
- Quyết định phê duyệt quy hoạch chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã của cơ quan có thẩm quyền;
- Bản phô tô giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có);
 (Hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người đăng ký dự tuyển).
3. Phí đăng ký dự tuyển
Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển thực hiện nộp phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
- Xét các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
- Xác định người trúng tuyển: Trên cơ sở xem xét, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện các yêu cầu tuyển dụng theo quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24/04/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh, ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, xác định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.
- Thực hiện việc tuyển dụng bằng hình thức: Xét tuyển và bổ nhiệm công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã.
V. THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ xét tuyển và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu được đăng tải, thông báo và niêm yết:
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, địa chỉ: https://duongminhchau.tayninh.gov.vn.
- Thông báo trên Đài tuyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Niêm yết công khai tại trụ sở y ban nhân dân huyện (Địa chỉ: số 257, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu trân trọng thông báo./.

Tác giả: Phòng Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay117
  • Tháng hiện tại27,161
  • Tổng lượt truy cập1,542,651
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây