THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Thứ tư - 26/07/2023 21:08 754 0
THÔNG BÁO: Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
Căn cứ Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thi tuyển công chức cấp xã năm 2023.
Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu như sau:
I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
- Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.
- Đơn vị tuyển dụng, chức danh công chức tuyển dụng và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí cần tuyển (kèm theo phụ lục).
II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã
Căn cứ khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ, công chức, cụ thể: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức
- Không cư trú tại Việt Nam;
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
 
3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã: 
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 đến hết ngày 01 tháng 9 năm 2023 (trong giờ hành chính, trừ các ngày thứ Bảy và Chủ nhật).
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu (Địa chỉ: số 257, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu quy định (Kèm theo mẫu phiếu đăng ký);
- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ có liên quan đến vị trí đăng ký dự tuyển;
- Bản phô tô giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có);
(Hồ sơ được đựng trong túi đựng hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người đăng ký dự tuyển).
3. Phí đăng ký dự tuyển
Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức thực hiện nộp phí dự tuyển theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng công chức. Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
Kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
- Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy.
- Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần.
+ Phn I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.
+ Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin tr lên;
- Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi trắc nghiệm nói trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho tng phn thi thì người dự tuyển được thi tiếp ng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Hình thức thi: Thi viết trên giấy.
- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).
- Thang điểm (thi viết): 100 điểm.
2. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
V. THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu được đăng tải, thông báo và niêm yết:
- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu, địa chỉ: https://duongminhchau.tayninh.gov.vn.
- Thông báo trên Đài tuyền thanh huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Niêm yết công khai tại trụ sở y ban nhân dân cấp huyện (Địa chỉ: số 257, Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Phòng Nội vụ huyện Dương Minh Châu trân trọng thông báo./.

Tác giả: Phòng Nội vụ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,117
  • Tháng hiện tại66,870
  • Tổng lượt truy cập2,161,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây