Xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu khởi công làm đường giao thông nông thôn

Thứ tư - 09/12/2020 09:10 141 0
Ngày 9.12.2020, xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng đường bê-tông xi-măng tại ấp Ninh Phú. Đây là một trong những công trình nằm trong chuỗi ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm 2020.

Ngày 9.12.2020, xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng đường bê-tông xi-măng tại ấp Ninh Phú. Đây là một trong những công trình nằm trong chuỗi ra quân làm công tác dân vận đợt 2 năm 2020.

Đường bê-tông xi-măng được khởi công xây dựng với quy mô mặt đường rộng 4m, độ dày tính từ nền hạ là 10cm, chiều dài 350m với kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 1000 bao xi măng, phần còn lại do người dân đóng góp.

Công trình góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở xã, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương.