Xã Đoàn Cầu Khởi ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Thứ tư - 17/11/2021 21:08 159 0
Xuất phát từ phong trào của tuổi trẻ, “Ngày Chủ nhật xanh” trong nhiều năm qua, với ý nghĩa thiết thực góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của ĐV-TN, người dân. Ban chap hành Xã đoàn Cầu Khởi tổ chức thực hiện ngày chủ Nhật xanh ra quân làm cho thế giới sạch hơn với sự tham gia của các bạn đoàn viên.

Xuất phát từ phong trào của tuổi trẻ, “Ngày Chủ nhật xanh” trong nhiều năm qua, với ý nghĩa thiết thực góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của ĐV-TN, người dân. Ban chap hành Xã đoàn Cầu Khởi tổ chức  thực hiện ngày chủ Nhật xanh ra quân làm cho thế giới sạch hơn với sự tham gia của các bạn đoàn viên.