Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2022

Thứ ba - 01/02/2022 18:11 150 0
Sáng ngày 18.01, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2022, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2022. Ông Phạm Văn Tín – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Sáng ngày 18.01, Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2022, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện năm 2022. Ông Phạm Văn Tín – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Quyết định ban hành những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022; Dự thảo công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022; Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021 và triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2022…

Qua đó, các thành viên tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp xây dựng các dự thảo văn bản nêu trên. Nhằm tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, phục hồi và phát triern kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Ảnh: Quang cảnh phiên họp UBND huyện phiên thường kỳ tháng 1 năm 2022.