Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Thứ hai - 01/03/2021 14:59 138 0
Ngày 25/02/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/BTGTU, chính thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026" trên Internet và mạng xã hội.