Huyện Dương Minh Châu: Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Thứ sáu - 05/02/2021 15:34 151 0
Ngày 05.02, tại hội trường huyện ủy Dương Minh Châu, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Chủ trì hội nghị là Ban Thường trực UB.MTTQ huyện.

Ngày 05.02, tại hội trường huyện ủy Dương Minh Châu, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Chủ trì hội nghị là Ban Thường trực UB.MTTQ huyện.

Qua thảo luận, hội nghị đã thống nhất về cơ cấu thành phần số lượng người được ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính cấp dưới, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện gồm 57 người, bảo đảm thành phần, số dư người ứng cử, tỉ lệ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân là phụ nữ, người dân tộc thiểu số theo luật định.

Đây là bước một trong năm bước của ba lần hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 mà Ban Thường trực UB.MTTQ huyện đã thực hiện trong công tác bầu cử.

Được biết, theo số liệu thống kê của Chi cục Dân số huyện, tính đến ngày 31/12/2020, dân số toàn huyện là 120.042 người. Do đó, căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, số lượng Đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 32 đại biểu.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị.