HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẦU KHỞI TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CỬ TRI QUAN TÂM

Thứ ba - 03/11/2020 15:12 114 0
Ngày 03.11.2020 TT.HĐND xã Cầu Khởi tổ chức phiên giải trình các vấn đề cử tri quan tâm.

Ngày 03.11.2020 TT.HĐND xã Cầu Khởi tổ chức phiên giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Tham dự phiên giải trình có bà Quách Thị Yến Linh- Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, Bí thư, Trưởng ấp các ấp, các Tổ đại biểu HĐND xã. Đối tượng giải trình là ông Nguyễn Duy Khánh và ông Nguyễn Đăng Khoa- PCT.UBND.

Các vấn đề đặt ra là duy trì các tiêu chí Nông thôn mới, nhất là tiêu chí 2. Giao thông, hoạt động của Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng. Tại phiên giải trình đã được nghe hai đồng chí PCT.UBND báo cáo giải trình, và giải trình thêm 05 ý kiến thuộc các vấn đề Giao thông, sữa chữa đường, hoạt động Trung tâm văn hóa đặt ra tại phiên giải trình. Kết luận phiên giải trình TT.HĐND đề nghị các cá nhân được giải trình nghiêm túc tiếp thu, khắc phục trong thời gian tới./.