HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẦU KHỞI KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026 TỔ CHỨC KỲ HỌP LẦN THỨ NHẤT

Thứ tư - 23/06/2021 15:20 140 0
Ngày 21,22/6/2021 Hội đồng Nhân dân xã Cầu Khởi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hoài Phương-TVHU, PCT. HĐND huyện, ông Đặng Thanh Liêm- TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Lê Khắc Điệp- HUV, BTĐU, cùng 26 vị đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 21,22/6/2021 Hội đồng Nhân dân xã Cầu Khởi khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Hoài Phương-TVHU, PCT. HĐND huyện, ông Đặng Thanh Liêm- TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Lê Khắc Điệp- HUV, BTĐU, cùng 26 vị đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp đã tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND. Kết quả:

- Chủ tịch HĐND: ông Nguyễn Quốc Cường- PBT TTĐU, CT. HĐND khóa XI.

- Phó Chủ tịch HĐND: bà Nguyễn Thị Dung- ĐUV, PCT.HĐND khóa XI.

- Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội: ông Lê Minh Thưởng-TVĐU, CT. UBMTTQ.

- Phó Trưởng ban: ông Lê Văn Dẫn- CB. Tuyên giáo Đảng ủy.

- Trưởng Ban Pháp chế: ông Tô Văn Cảnh- ĐUV, CB Tổ chức Đảng ủy.

- Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Thanh Tiến- ĐUV. CB Văn Phòng Đảng ủy.

- Chủ tịch UBND: ông Nguyễn Đình Hiển- PBT, CT.UBND khóa XI

- Phó Chủ tịch UBND: ông Nguyễn Duy Khánh và ông Nguyễn Đăng Khoa- ĐUV, PCT.UBND khóa XI.

- Ủy viên UBND: ông Trịnh Thế Thiệp- TVĐU, Trưởng Công an và ông Nguyễn Huỳnh Quốc Thành- ĐUV, CHT Quân sự.

Kỳ họp cũng thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021, về giám sát chuyên đề, chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2020, về các phiên họp thường lệ của HĐND năm 2021./.