HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẦU KHỞI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13, KHÓA XI NHIỆM KỲ 2016-2021

Thứ sáu - 29/01/2021 08:17 140 0
Ngày 29/01/2021 Hội đồng nhân dân xã Cầu Khởi tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp chuyên đề).

Ngày 29/01/2021 Hội đồng nhân dân xã Cầu Khởi tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp có ông Trần Huỳnh Thanh- HUV, Bí thư Đảng ủy, các ban ngành đoàn thể xã, các trường, Bí thư, Trưởng ấp các ấp cùng 20/20 vị đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp các vị đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND xã trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, báo cáo thẩm tra của Hai ban HĐND. Qua báo cáo các vị đại biểu đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025./.