Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh Tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế người Khuyết tật tại Huyện Dương Minh Châu

Thứ sáu - 04/03/2022 00:04 141 0
Ngày 1.3.2022 Hội Bảo trợ người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế người Khuyết tật trên địa bàn xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu.

Ngày 1.3.2022 Hội Bảo trợ người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình hỗ trợ sinh kế người Khuyết tật trên địa bàn xã Suối Đá, Huyện Dương Minh Châu.

Dịp này, Hội Bảo trợ người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây đã trao 16 suất vốn cho các hội viên là người khuyết tật đang tham gia Câu Lạc bộ người Khuyết tật xã Suối Đá với số vốn được trao là 286 triệu đồng, cụ thể trong đó có 2 hộ được trao số vốn 3 triệu đồng  để sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ bán vé số và 14 hộ được trao số vốn là 20 triệu đồng sử dụng nguồn vốn với mục đích chăn nuôi gia cầm, bò sinh sản, sản xuất nông nghiệp....

Hình thức của chương trình là hỗ trợ vốn cho người Khuyết tật có hoàn lại vốn, trong thời gian 1 năm nhưng không tính lãi, sau 01 năm các hộ sẽ gửi lại số vốn để Hội tiếp tục hỗ trợ các hội viên khác. Được biết, nguồn vốn trên do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh vận động đơn vị Quỹ Tâm Nguyện Việt TP.Hồ Chí Minh tài trợ.