Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện DMC trong tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân nhân cùng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ ba - 03/10/2023 16:44 77 0
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội của Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên; thực hiện dân chủ và xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Dương Minh Châu đã và đang tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo sự chỉ đạo của từng cấp ủy; xây dựng, tổ chức lực lượng; vận động và tập hợp đông đảo Nhân dân tham gia; đồng thời, đề ra các phương án, cách thức tổ chức phù hợp để phát huy vai trò của từng lực lượng; huy động cơ sở vật chất, các phương tiện kỹ thuật, nhân lực… tham gia nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua những hình thức khác nhau như viết tin bài, chia sẻ thông tin tích cực, tuyên truyền cho Nhân dân nhận diện những thông tin có nội dung xấu độc, truyên truyền trên các trang mạng xã hội, trên hệ thống loa truyền thanh. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và về chủ quyền biển, đảo. Tình hình thời sự trong nước, khu vực và thế giới, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước… Tiếp tục phát huy hiệu quả tuyên truyền trên mạng xã hội, qua đó kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
    Thời gian qua đoàn viên, hội viên và nhân dân có xu hướng sử dụng các tính năng trên không gian mạng với nhiều hoạt động như sử dụng mạng xã hội Facebook, tiktok, zalo… để kết bạn, chia sẻ thông tin, đăng tải hình ảnh, bán hàng qua mạng; tra cứu tài liệu, giải trí, xem phim, học tập trực tuyến,… ngoài những tiện ích vốn có thì rủi ro tiếp cận những thông tin xấu độc trên không gian mạng trong quá trình truy cập là rất lớn. Thực tế chứng minh, hằng ngày có hàng nghìn tin, bài chống phá được các thế lực thù địch tung lên không gian mạng với nhiều hình thức; mạng xã hội có tính chất siêu kết nối, khó kiểm soát, tính năng gợi ý, mở và nặc danh…, điều này được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng, khai thác để phát tán các thông tin sai trái, thù địch gây nhiễu loạn thông tin, hướng lái công chúng hiểu sai lệch, kích động những tư tưởng bất mãn, phản kháng, chống đối với Đảng, Nhà nước và nhất là ảnh hưởng đến nhận thức chính trị của thế hệ trẻ. Chính vì vậy MTTQ, các đoàn thể đã xây dựng duy trì hoạt động của 07 diễn đàn với hơn 14.000 thành viên, 03 trang fanpage, 52 nhóm Zalo tuyên truyền với 1.244 thành viên. Ngoài ra ở tổ tự quản còn thành lập 98 nhóm Zalo với 1.977 thành viên, có hơn 10.000 tin, bài được chia sẻ tuyên truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thông tin đến cơ sở. Nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin, truyền thông trên không gian mạng, thực hiện đăng tải tin tốt, gương tiêu biểu, xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, đổi mới tuyên truyền thông qua Infographic, video clip, tờ rơi để tuyên truyền trực quan, phong phú, đổi mới các cuộc thi bằng hình thức trực tuyến.
Phát huy vai trò chính trị của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong tăng cường đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. MTTQ và các đoàn thể huyện đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, chia sẻ khó khăn, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng cả nước nói chung, huyện Dương Minh Châu nói riêng vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và đồng thuận giao đất cho Nhà nước thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Kết quả đã có hơn 400 hộ dân đồng tình ủng hộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó MTTQ và các đoàn thể đã tham gia hơn 100 cuộc tiếp cận tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận, xoá bỏ tư tưởng hoài nghi, thắc mắc, khiếu nại vượt cấp, tạo sự an tâm và tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc giải toả đền bù.
Trong xây dựng nông thôn mới, MTTQ và các đoàn thể đã tiếp xúc, tuyên truyền vận động, kết hợp với công tác ra quân dân vận hằng năm, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước và xây dựng 51 mô hình “dân vận khéo” thiết thực, huy động các nguồn lực chăm lo, xây dựng nông thôn mới, cụ thể như: hiến  10.000m2 đất, làm mới, nâng cấp, dặm vá hơn 78.000m đường giao thông nông thôn, vận động góp quỹ vì người nghèo 2 tỷ đồng/năm; thực hiện 22.000 ngày công ra quân công tác dân vận hằng năm, trao tặng hơn 50 căn nhà các loại, hỗ trợ 3000 suất khám sức khoẻ miễn phí, chăm lo hơn 600 lượt gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, vận động trao hơn 7000 phần quà (trong đó trao cho gia đình đoàn viên, hội viên là người dân tộc hơn 500 phần quà, 10 căn nhà, 5 con bò sinh sản) tổng trị giá 3,26 tỷ đồng nhân các đợt lễ tết. Phối hợp tuyên truyền, vận động người có uy tín, các chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, sống “Tốt đời, đẹp đạo” góp phần vào sự ổn định xã hội và phát triển chung kinh tế - xã hội của địa phương.
Qua các đợt tiếp công dân và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận, đoàn thể, kết quả đã phối hợp tiếp 268 người, tiếp nhận 205 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, phối hợp giải quyết đạt 95,6%. Tổ chức 13 đợt tiếp xúc cử tri, với 4451 lượt nhân dân tham gia, có 360 nội dung ý kiến, trả lời tại hội nghị là 324 ý kiến, các ý kiến khác ghi nhận để gửi cấp trung ương, tỉnh, các ngành, các cấp có văn bản trả lời.
UB MTTQ Việt Nam huyện tổ chức 05 hội nghị phản biện, có 18 lượt đại biểu tham gia phát biểu ý kiến với hơn 60 nội dung, có 13 đại biểu phát biểu ý kiến gồm 70 nội dung, kiến nghị 28 nội dung. Tổ chức giám sát hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu, Chương trình hành động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu. Qua đó tổ chức giám sát được 34 cuộc. Sau các cuộc giám sát, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Những kết quả nêu trên là cơ sở để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; là cơ sở đập tan luận điệu xấu, chống phá, xuyên tạc về vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch hiện nay./.
395112549 718984030265802 3430694816299058618 n
380469125 696768435820695 8506380217152809446 n 1

Tác giả: Ban Dân vận Huyện uỷ Dương Minh Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,113
  • Tháng hiện tại66,866
  • Tổng lượt truy cập2,161,334
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây