THÔNG BÁO: Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021

Thứ tư - 17/11/2021 23:13 143 0
THÔNG BÁO: Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021