THÔNG BÁO: Danh sách đăng ký tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 và thời gian, hình thức xét tuyển năm 2021

Thứ ba - 28/12/2021 00:23 137 0
THÔNG BÁO: Danh sách đăng ký tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2021 và thời gian, hình thức xét tuyển năm 2021