Bảng giá cước dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả Bưu chính công ích sau khi đã được Bưu điện hỗ trợ 25% áp dụng từ ngày 30/3/2020 đến khi cơ quan chức năng công bố hết dịch

Thứ sáu - 27/03/2020 05:54 46 0
Bảng giá cước dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả Bưu chính công ích sau khi đã được Bưu điện hỗ trợ 25% áp dụng từ ngày 30/3/2020 đến khi cơ quan chức năng công bố hết dịch