Đại hội Đảng bộ xã Phan nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Thứ tư - 24/06/2020 05:15 56 0
Sau 2 ngày 23,24/6/2020 làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ xã Phan nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Sau 2 ngày 23,24/6/2020 làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Đảng bộ xã Phan nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư huyện ủy Dương Minh Châu. Với tinh thần " Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển các đại biểu đã thảo luận đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 2025. Tại đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới với 15 đ/c , bầu 15 đ/c (1đ/c dự khuyết) tham gia đại hội cấp trên. Đ/c Hà Duy Thanh được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức vụ Bí thư nhiệm kỳ mới.