Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG LƯU THÔNG QUA CẦU THỐNG NHẤT HUYỆN DMC TRONG THỜI GIAN THI CÔNG SỬA CHỮA, NÂNG TẢI TRỌNG KHAI THÁC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG LƯU THÔNG QUA CẦU THỐNG NHẤT HUYỆN DMC TRONG THỜI GIAN THI CÔNG SỬA CHỮA, NÂNG TẢI TRỌNG KHAI THÁC

 •   15/01/2020 09:59:10 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc tạm ngưng lưu thông qua cầu thống nhất huyện dmc trong thời gian thi công sửa chữa, nâng tải trọng khai thác.
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   06/01/2020 03:00:20 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2020 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ NỘI VỤ

CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ NỘI VỤ

 •   01/01/2020 02:10:47 AM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ NỘI VỤ
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

 •   20/12/2019 04:32:40 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu ban hành Thông báo số 3708/TB-UBND ngày 13/12/2019 về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019.
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG LƯU THÔNG QUA CẦU PHƯỚC NINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TRONG THỜI GIAN THI CÔNG SỬA CHỮA, NÂNG TẢI TRỌNG CẦU

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGƯNG LƯU THÔNG QUA CẦU PHƯỚC NINH HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TRONG THỜI GIAN THI CÔNG SỬA CHỮA, NÂNG TẢI TRỌNG CẦU

 •   04/12/2019 11:12:46 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Theo Thông báo số 103/TB-SGTVT ngày 05/12/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh, để đảm bảo an toàn trong thời gian thi công sửa chữa, nâng tải trọng cầu Phước Ninh.
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   29/11/2019 03:27:37 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SÁT HẠCH VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019

 •   22/11/2019 02:31:56 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Huyện Dương Minh Châu thông báo kết quả kiểm tra sát hạch viên chức sự nghiệp năm 2019
THÔNG BÁO: Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn huyện DMC

THÔNG BÁO: Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn huyện DMC

 •   01/11/2019 03:28:11 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn huyện DMC
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   31/10/2019 03:08:17 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 02

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VÒNG 02

 •   20/10/2019 05:53:37 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Dương Minh Châu ban hành Thông báo số 3516/TB-UBND ngày 18/10/2019 về việc triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 02
UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO: TẠM NGƯNG GIAO DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI, TẠO LẬP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG PHẠM VI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐẤT SÉT - BẾN CỦI, DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT.782 - ĐT.784

UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO: TẠM NGƯNG GIAO DỊCH VỀ ĐẤT ĐAI, TẠO LẬP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG PHẠM VI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG ĐẤT SÉT - BẾN CỦI, DỰ ÁN NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT.782 - ĐT.784

 •   04/10/2019 12:31:39 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04/10/2019 Ủy ban nhân dân huyện DMC ban hành Thông báo số 1614/TB-UBND về việc tạm ngưng giao dịch về đất đai, tạo lập tài sản gắn liền với đất trong phạm vi đất thực hiện Dự án đường Đất Sét - Bến Củi, Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.782 - ĐT.784 trên địa bàn huyện Dương Minh Châu
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO: DANH SÁCH TRAO TRẢ HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO: DANH SÁCH TRAO TRẢ HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B

 •   30/09/2019 12:34:15 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Dương Minh Châu ban hành Công văn số 764/UBND ngày 12/9/2019 về việc tiếp tục rà soát thực hiện trao trả hồ sơ cán bộ đi B
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   26/09/2019 12:45:07 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2019

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2019

 •   04/09/2019 04:22:05 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03.9.2019 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Thông báo số 210/TB-UBND về Tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt I năm 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   03/09/2019 04:19:09 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
CÔNG KHAI SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ GÓP Ý CỦA UBND HUYỆN DMC

CÔNG KHAI SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ GÓP Ý CỦA UBND HUYỆN DMC

 •   01/08/2019 03:19:35 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI SĐT ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ GÓP Ý CỦA UBND HUYỆN DMC
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   25/07/2019 08:14:22 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 07 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 07 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   26/06/2019 11:58:01 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 07 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2019 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   31/05/2019 06:23:08 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 06 năm 2019 tại Trụ sở tiếp công dân huyện

Các tin khác

Danh mục

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay1,531
 • Tháng hiện tại9,195
 • Tổng lượt truy cập329,498
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây