Thông báo

THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2020

THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2020

 •   13/12/2020 09:37:03 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   30/11/2020 05:06:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020

 •   24/11/2020 08:01:40 PM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   28/10/2020 05:37:19 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN
UBND HUYỆN DMC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

UBND HUYỆN DMC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2020

 •   21/09/2020 09:51:12 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp đợt 2 năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 09 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 09 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   28/08/2020 05:27:52 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 09 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN
THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 02) đối với viên chức sự nghiệp năm 2020

THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 02) đối với viên chức sự nghiệp năm 2020

 •   06/07/2020 10:18:50 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 02) đối với viên chức sự nghiệp năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 07 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 07 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   29/06/2020 11:33:39 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 07 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 02

THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 02

 •   23/06/2020 11:33:13 PM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh tham gia xét tuyển vòng 02
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   26/05/2020 11:54:34 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN
UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

 •   13/05/2020 12:48:39 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Dương Minh Châu thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   06/05/2020 03:09:41 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN
THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG TIN KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV

 •   05/05/2020 04:46:37 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SUỐI ĐÁ: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SUỐI ĐÁ: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   04/05/2020 05:01:35 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SUỐI ĐÁ: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MINH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MINH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   23/04/2020 03:30:23 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC MINH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2020

THÔNG BÁO CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2020

 •   01/04/2020 12:01:06 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 34/TB-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu về các ngày nghỉ lễ năm 2020
Thông báo: Về việc tạm dừng tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

Thông báo: Về việc tạm dừng tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

 •   31/03/2020 03:14:04 AM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Thông báo: Về việc tạm dừng tổ chức các buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2020 TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN HUYỆN

 •   28/02/2020 03:02:55 AM
 •   Đã xem: 23
 •   Phản hồi: 0
Lịch tiếp công dân tháng 03 năm 2020 tại trụ sở tiếp công dân huyện
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỜI TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   18/02/2020 03:33:30 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện khoản 1, khoản 2 Điều 56, Luật Đấu giá tài sản Quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Các tin khác

Danh mục

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay1,531
 • Tháng hiện tại9,301
 • Tổng lượt truy cập329,604
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây