CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ DƯƠNG MINH CHÂU

http://duongminhchau.tayninh.gov.vn


HĐND xã Phước Ninh tổ chức hội nghị giao ban 09 tháng năm 2020

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020, Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị giao ban 09 tháng năm 2020 để đánh giá những mặt làm được, những mặt tồn tại, khó khăn trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; đồng thời để các đại biểu phản ánh tình hình bức xúc trong nhân dân. Đề xuất, kiến nghị.

Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020, Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị giao ban 09 tháng năm 2020 để đánh giá những mặt làm được, những mặt tồn tại, khó khăn trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân xã; đồng thời để các đại biểu phản ánh tình hình bức xúc trong nhân dân. Đề xuất, kiến nghị.

Tham dự hội nghị có Bà Quách Thị Yến Linh Phó Ban Pháp Chế HĐND huyện Dương Minh Châu. Ông Bành Văn Hải Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện. Bà Kim Thị Minh – HUV – Bí thư Đảng ủy xã, các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, thành viên hai Ban HĐND xã và đại diện ĐB.HĐND xã 06 ấp.

Hội nghị đã được nghe Thường trực HĐND xã báo cáo tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm 2020 HĐND xã và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, của HĐND, Thường trực HĐND, hai ban HĐND xã sau giám sát. Các vị đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đóng góp, phát biểu nêu ra nhiều giải pháp thực hiện cho hoạt động của UBND xã trong thời gian tới nhất là đối với các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Ông Lê Minh Phương – CT. UBND xã giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, ghi nhận sẽ xây dựng kế hoạch giải quyết các kiến nghị với thời gian, lộ trình cụ thể.

Bên cạnh đó, thành viên hai Ban HĐND xã còn được nghe Ông Bành Văn Hải Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện, Bà Quách Thị Yến Linh Phó Ban Pháp Chế HĐND huyện chia sẽ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp. Trong đó nhấn mạnh việc nghiên cứu các văn bản Luật quy định nội dung có liên quan; các văn bản được trình, khảo sát, nắm thông tin thực tế cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng việc ban hành báo cáo thẩm tra, giám sát.

Ông Thi Khăc Huy – Chủ tịch HĐND xã kết luận hội nghị đề nghị  hai Ban HĐND xã, đại diện đại biểu HĐND tại các đơn vị ứng cử trong năm 2020 phát huy tốt vai trò giám sát thực hiện các kiến nghị của UBND xã. Thành viên hai Ban HĐND xã áp dụng những kinh nghiệm lãnh đạo hai Ban HĐND huyện chia sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thẩm tra, giám sát. Đề nghị UBND xã ưu tiên giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cô bác cử tri, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND năm 2020.