Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láKinh tếMức độ 2
2 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láKinh tếMức độ 2
3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc láKinh tếMức độ 2
4Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuKinh tếMức độ 2
5Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhKinh tếMức độ 2
6Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhKinh tếMức độ 2
7 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyệnKinh tếMức độ 2
8 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014Kinh tếMức độ 2
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014Kinh tếMức độ 2
10Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểmVăn hóa- Xã hộiMức độ 2
11 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏVăn hóa- Xã hộiMức độ 2
12Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏVăn hóa- Xã hộiMức độ 2