1. Huyện ủy
IMG_0814.jpg

- Trụ sở Huyện ủy số 252, Nguyễn Chí Thanh, khu phố I, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại 066.3877251

2. HĐND-UBND huyện

16997759_583317048534581_2988684745240615477_n.jpg

- Trụ sở  số 257, Nguyễn Chí Thanh, khu phố I, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Số điện thoại 066.3877257, fax 0663877846


Địa chỉ trên bản đồ số: