Tin tức
Thứ 4, Ngày 04/01/2017, 10:00
Hội đồng nhân dân huyện Dương Minh Châu ban hành Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/01/2017
Ngày 27/12/2016, Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế-xã hội có hiệu lực thi hành.

2-1432861723_660x0.jpg

Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 được bố cục gồm có 4 Điều:

- Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016.

- Điều 2. Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

- Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017

- Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Trong đó: 

- Mục tiêu Nghị quyết đề ra: Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông; tạo bước phát triển nhanh khu, điểm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh gắn bảo vệ môi trường, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng xã nông thôn mới. Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Chỉ tiêu kinh tế

Phấn đấu đạt giá trị sản lượng các ngành (giá 2010) 11.298 tỷ đồng, tăng 11,31% so cùng kỳ.

Nông - lâm - thủy sản 3.617 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ.

Công nghiệp - xây dựng 6.708 tỷ đồng, tăng 15,2% so cùng kỳ.

Sản xuất thương mại, dịch vụ lưu trú và ăn uống 972 tỷ đồng, tăng 9,5% so cùng kỳ.

Tổng thu NSNN 135,95 tỷ đồng, giảm 15,5% so dự toán năm 2016.

Tổng chi ngân sách địa phương 290,61 tỷ đồng, tăng 5,84% so dự toán năm 2016 (trong đó chi đầu tư phát triển 17,76 tỷ đồng).

Tổng diện tích gieo trồng 28.675 ha, giảm 1,7% so năm 2016.

Xây dựng nông thôn mới: Duy trì 02 xã (Bến Củi, Chà Là), hoàn chỉnh thủ tục đề nghị công nhận xã Phước Ninh, phấn đấu xây dựng mới 01 xã (Cầu Khởi).

 b) Chỉ tiêu văn hóa xã hội

 Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,3%.

 Duy trì 4,9 bác sĩ/vạn dân; 05 giường bệnh/vạn dân.

 Duy trì số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục (mầm non trẻ 5 tuổi, tiểu học đúng độ tuổi, trung học cơ sở) 11/11 xã, thị trấn.

 Giới thiệu, giải quyết việc làm cho 2.500 lao động.

c) Chỉ tiêu về môi trường

Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 99%, hố xí hợp vệ sinh 80%.

Phấn đấu 30.648 hộ, tỷ lệ 99,8% hộ dân dùng điện sinh hoạt.

Tải về NQ so 05-2016 NGAY 20-12-2016 nghi quyet phat trien kinh te xa hoi nam 2017.pdf

Tấn Tài


Lượt người xem:  Views:   248
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức