Tin chuyên ngành
Thứ 5, Ngày 24/08/2017, 10:00
Công khai công trình: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
24/08/2017
Ngày 18/8/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện công khai thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp)

I. Quyết định đầu tư

Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc điều chỉnh, bổ sung phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2017;

Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp); Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp); Quyết định số 2786/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp);

Quyết định số 113/QĐ-BQL ngày 15/8/2017 của Giám đốc Ban Qquản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu số 1 xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp).

II. Thông tin chung của công trình

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp).

2. Địa điểm xây dựng: Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dương Minh Châu.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Đơn vị sử dụng: Trường mầm non Phước Ninh.

6. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện.

8. Tổng mức đầu tư (lấy tròn): 999.893.000 đồng. (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu tám trăm chín mươi ba ngàn đồng chẵn). trong đó:

          - Chi phí xây dựng: 893.877.827 đồng;

          - Chi phí quản lý dự án: 20.510.433 đồng;

          - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 64.683.079 đồng;

- Chi phí khác: 20.821.807 đồng.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 – 2017.

10. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình cải tạo, Nâng cấp trường Mần non Phước Ninh (điểm Phước Hiệp)nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của trường, tạo điều kiện về cơ sở vật chất  phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của học sinh trên địa bàn.    11. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Quy mô: Xây mới.

          + Khối 2 phòng học 109 m2.

12. Phương án xây dựng: Chi tiết theo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

13. Giá trị gói thầu: 902.816.605 đồng.

14. Ngày khởi công và hoàn thành:

          - Ngày khởi công: 21/8/2017.

          - Ngày hoàn thành: 21/12/2017 (120 ngày). 

III. Các nhà thầu

+ Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Tây Nam Phát.

+ Đơn vị giám sát: Chủ đầu tư trực tiếp giám sát.

+ Đơn vị thi công: Công ty TNHH Hùng Hùng Huy.

Tải về khoi cog 22-Th8-2017 09-18-06.pdf

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

Lượt người xem:  Views:   122
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin chuyên ngành